CoSoSyS Endpoint DLP Webinar

A- A A+
CoSoSyS Endpoint DLP Webinar

Танай байгууллагын үнэ цэнэтэй, оюуны өмч бүхий мэдээллүүдийг дотоод болон гадаад орчинд найдвартай хамгаалах дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Advanced түвшний CoSosys Endpoint DLP шийдлийг хэрхэн ашиглах болон тэргүүн туршлагын талаарх мэдээллийг бид энэ удаагийн вебинараараа танд олгох болно.

Вебинар: 2020.07.07 | 15:00 цагт
Сososys Endpoint DLP талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://vertexmon.com/endpoint-protector