ЭРСДЭЛ БА УЯН ХАТАН УДИРДЛАГА

A- A A+
ЭРСДЭЛ БА УЯН ХАТАН УДИРДЛАГА

Олон улсад Compliance & Risk Management -р тэргүүлэгчSAI Global компанитай албан ёсны эрхтэйгээр хамтран ажиллахаар боллоо.

Өнөөгийн технологийн хурдацтай хөгжил нь уялдаа холбоог илүү төвөгтэй болгож байна. Даяаршил технологи, технологийн дэвшил нь байгууллагуудын үйл ажиллагааг илүү хурдтай, илүү эрсдэлтэй байх нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Өмнөхөөс илүү эдгээр эрсдэл нь бизнесийн үйл ажиллагаа, уян хатан байдал, брэнд нэр хүндэд ноцтой нөлөөлж болзошгүй юм.

Эрсдэлийг идэвхтэй удирдах нь стратегийн ач холбогдолтой бөгөөд удирдахад нэгдмэл арга хандлагыг авч хэрэгжүүлэх нь хэзээд чухал зүйл юм.


Бид компаниудын эрсдэлийг удирдах илүү цогц арга замыг олоход тусалдаг. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн шийдэл, нэр хүндтэй шинжээчдийн баг өөрсдийн бизнесийн болон нэр хүндийг хамгаалах, шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллээр хангаж буй бүх шатанд зөвлөгөө өгдөг.

Илүү дэлгэрэнгүйг: https://goo.gl/bZ9gbM