CHECKPOINT SOFTWARE BLADE СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

A- A A+
CHECKPOINT SOFTWARE BLADE СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

Вертексмон ХХК нь харилцагчдаа дэмжих ээлжит сургалтаа амжилттай зохион байгууллаа. Байгууллагын аюулгүй байдал хамгаалалт, сүлжээний эрсдэл, гадны халдлагаас урьдчилан сэргийлэх талаар ахисан төвшинд сургалт амжилттай болж өндөрлөлөө.

Тус сургалтын үеэр
– Threat Extraction
– Threat Emulation
– Application control
– URL filtering гэх мэт маш өргөн цар хүрээг хамарч, гарцын галт ханан дээр хэрхэн дүрэм бичих давуу талуудтай дэлгэрэнгүй танилцаж, демо туршилт хийлээ.