Checkpoint Pro идэвхитэй ба идэвхгүй ажиллагааны ялгаа

A- A A+
Checkpoint Pro идэвхитэй ба идэвхгүй ажиллагааны ялгаа

Өнөөдрийн эрин зуун, албан байгууллага аж ахуй нэгж мэдээллийн аюулгүй байдал хамгаалалтаа хамгийн боломжит дээд зэргээр хангах шаардлагатай болсон. Хамгийн сайн шийдэл ч өнөөдөр хангалтгүй байна. Ихэнх байгууллагууд халдлагад өртсөнийхөө дараа арга хэмжээ авч байна. Дараагын халдлагыг хүлээх биш, түрүүлж эрсдэлээс урьдчилан хамгаалах хэрэгтэй.

 

Check Point PRO байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах, оношлонгоо, үйл ажиллагааны талаарх мэдээллээр хангахын тулд аюулгүй байдлын удирдлага, гарцыг хянадаг. Check Point PRO-ийн шинжээч бүх өндөр нарийвчлалтай эвдэрсэн тохиолдлыг илрүүлж, асуудлыг хурдан, үр дүнтэйгээр шийдэх боломжтой.

 

Мэдээллийн технологийн болон бизнесийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэхийн тулд сүлжээнд нөлөөлөхөөс урьдчилан сэргийлж аливаа үйл ажиллагааны бүх эрсдэлийг идэвхтэйгээр шийдвэрлэх нь чухал ач холбогдолтой. Тиймээс та идэвхгүй эсвэл идэвхтэй байх уу?

Reactive vs. Proactive

Өнөөдрийн эрин зуун, албан байгууллага аж ахуй нэгж мэдээллийн аюулгүй байдал хамгаалалтаа хамгийн боломжит дээд зэргээр хангах шаардлагатай болсон. Хамгийн сайн шийдэл ч өнөөдөр хангалтгүй байна. Ихэнх байгууллагууд халдлагад өртсөнийхөө дараа арга хэмжээ авч байна. Дараагын халдлагыг хүлээх биш, түрүүлж эрсдэлээс урьдчилан хамгаалах хэрэгтэй.

Check Point PRO байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах, оношлонгоо, үйл ажиллагааны талаарх мэдээллээр хангахын тулд аюулгүй байдлын удирдлага, гарцыг хянадаг. Check Point PRO-ийн шинжээч бүх өндөр нарийвчлалтай эвдэрсэн тохиолдлыг илрүүлж, асуудлыг хурдан, үр дүнтэйгээр шийдэх боломжтой.

Мэдээллийн технологийн болон бизнесийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэхийн тулд сүлжээнд нөлөөлөхөөс урьдчилан сэргийлж аливаа үйл ажиллагааны бүх эрсдэлийг идэвхтэйгээр шийдвэрлэх нь чухал ач холбогдолтой. Тиймээс та идэвхгүй эсвэл идэвхтэй байх уу?

Check Point PRO идэвхэжсэн үед юу тохиолдох вэ? Аюулгүй байдлын хэрэгсэл дэх HA тохируулгын мониторингийн үр дүнг авч үзье. МТ-ийн администраторууд нь HA системүүдийн зөв тохиргоог тохируулаагүй тохиолдолд PRO дэмжигчид үйлчилгээний хүсэлтийг нээж буруу тохируулгуудыг хянан тайлан гаргаж өгнө. Үүний зэрэгцээ кибер шинжээч нь ачааллыг тэнцвэржүүлэгчийн тохиргоо, илүүдэл шинж чанарууд нь тохируулагдаагүй, серверийн сул зогсолтыг зөвшөөрөх боломжийг олгодог. Байгууллага нь энэ асуудлын талыг мэдсэнээр, цэгийн тохиргоо болон voil-д тохируулга хийж болох ба сул зогсолт хийгдэх үйлчилгээний хүсэлтийг нэг өдрийн дотор хаасан байна.