Word дээр ажиллах 5 шинэ арга барил

A- A A+
Word дээр ажиллах 5 шинэ арга барил

Баримт бичгээ сонсож, орчуулах.

Хэлж бичүүлэх болон бичиг үсгийн алдаа шалгах.