CYBER SECURITY EXPERIENCE СЭТГҮҮЛ ТАНЫ ГАРТ ОЧИХОД БЭЛЭН БОЛЛОО

Вертексмон ХХК – аас улирал бүр гаргаж буй Cyber Security Experience сэтгүүлийн энэ жилийн 2 дахь дугаар гарлаа.

Мэргэжилтнүүдийн гаргасан 2019 оны Privilege Access Threat Report буюу Давуу эрхт хэрэглэгчдийн эрсдэлийн судалгаа, Монгол улсын кибер халдлагын тайлан, мөн 2019 онд байгууллагуудын зайлшгүй нэвтрүүлэх шаардлагатай ТОП 10 технологиудыг тэргүүлж буй Privileged Access Management буюу Давуу Эрхт Хэрэглэгчийн Хандалт шийдлийн танилцуулга зэрэг сонирхолтой контентуудыг олж унших болно.

 
CYBER SECURITY EXPERIENCE СЭТГҮҮЛ ТАНЫ ГАРТ ОЧИХОД БЭЛЭН БОЛЛОО