Project Description

Trend Micro – Smart  Protection suite

 

Энэ нь байгууллагын хэрэглэгчийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн олон давхаргат шүүлтүүр  бүхий цогц бүтээгдэхүүн юм. Хэрэглэгч  хаашаа явсан, юу хийсэн  гэдгээс үл хамааран хамгаалах, харилцан уялдаа бүхий  хамгаалалтын бүтээгдэхүүнүүдийн нийлмэл цогц бүтээгдэхүүн юм.

Давуу талууд

 

 • Advanced malware protection: Хэрэглэгчийн төхөөрөмжийг бүх төрлийн вирус, Trojans, worms, spyware, ransomware, болон  бусад хортой программуудаас хамгаална..
 • Security optimized for virtual desktop infrastructures (VDI): Виртуализэйшн технологи, Virtual

 

Desktop (VDI) системүүдэд ашиглах боломжтой.

 • Connected threat defense and Threat Intelligence: OfficeScan нь бодит цагаар шинэчлэлт хийж, дэлхийн хамгийн том аюулгүй байдлын мэдээллийн баазтай холбогдож Malware болон  бусад вирусны  Singature мэдээллийг авч хэрэглэгчийн хамгаална. Мөн Learning Machine болон  Threat  Intelligence системүүд нь хамгийн оновчтой  шийдвэрийг гаргаж шинэ төрлийн  халдлагаас хамгаалдаг.
 • Integrated data loss prevention (DLP): DLP модул нь таны хувийн мэдээллийг илүү аюулгүй байлгаж, клауд  хадгалах үйлчилгээ, USB, CDDVD гэх мэт зөөврийн төхөөрөмж болон  и-мэйлээр мэдээлэл алдагдхаас хамгаална.
 • Centralized visibility and control: Trend Micro-оос гаргаж буй бүх төрлийн   эцсийн  цэгийн хамгаалалтын системүүдийг Control Manager™-ээр нэг цэгээс  хянах,  нэгдсэн  бодлогын дагуу удирдах боломжтой.
 • Mobile security integration: Trend  Micro™  Mobile Security нь бүх төрлийн  үйлдлийн систем бүхий смарт утас, таблетуудын аюулгүй байдлыг ханган ажилладаг. Mobile Security нь Control Manager-ээр дамжин  OfficeScan-тай нэгдэн  ажиллах чадамжтай.

 

Юуг хамгаалах вэ?

 • Эцсийн хэрэглэгч
 • Смарт утас, Таблет (IOS, Android…)
 • Физик болон виртуал төхөөрөмжүүд
 • Windows болон MacOS системүүд
 • POS болон ATM төхөөрөмжүүд
 • Сервер систем (Windows Server & Linux)

 

Юунаас  хамгаалах вэ?

 • Ransomware
 • Malware
 • Spyware, rootkits
 • Virus and trojans
 • Targeted attacks
 • Inaprobriate contents
 • Phishing attacks
 • Web threats
 • Spams and bots

 

Хэрэглэгчдэд тулгардаг асуудлууд

 • Windows, MacOS болон  виртуал системүүдийн аюулгүй байдлыг хангах цогцоор  хангах шаардлага гардаг.
 • Үйл ажиллагааг хялбарчилж нэг цэгээс тохиргоо  хийх.
 • Cloud хэрэглээг хянах, мэдээллээ хамгаалах
 • Мэйл, веб системүүдийн аюулгүй байдлыг хангах эдгээр  бүх асуудлыг  Trend Micro шийдвэрлэж чадна.

 

 

Data  Loss Prevention (DLP) Module

 • Мэдээллийг хамгаалах нэгдсэн бодлого хэрэгжүүлэх
 • Сүлжээнд холбогдсон төхөөрөмжөөс гарч буй файлуудыг хянах. Клауд хадгалах үйлчилгээ болон  имэйлээр мэдээлэл алдагдахаас сэргийлэх
 • USB, CDDVD гэх мэт бүх төрлийн зөөврийн төхөөрөмжөөр алдагдхаас хамгаална.
 • Бүх төрлийн файл, документуудыг хамран ажиллах чадамжтай
 • Олон улсын мэдээллийн аюулгүй байдлын стандартуудад зохицох бэлэн тохиргооны  загваруудтай. (PCIDSS)

 

Security for Mac Module

 • Mac OS төрлийн системүүдийг бүх төрлийн  халдлагаас сэргийлнэ.
 • Үр ашигтай ажиллагааг нэмэгдүүлж Control Manager-ээс удирдах, нэгдсэн  тохиргоо  хийх боломжтой.

 

 

Virtual  Desktop  Infrastructure (VDI) Module

 • Бүх төрлийн Виртуал  орчинд  ажиллаж буй системийн аюулгүй байдлыг хангана
 • Image файлыг хянах, Blacklist болон Whitelist үүсгэх

 

Endpoint Encryption

 • Хэрэглэгчийн хадгалах төхөөрөмжийг бүхэлд нь Encrypt хийх боломжтой.
 • Дата менежмент систем нь автоматаар диск Encrypt  хийнэ.
 • Тусгай хавтас болон файлыг хэсэгчлэн Encrypt  хийнэ. Мөн зөөврийн хатуу диск, USB төхөөрөмжүүдийг Encrypt  хийнэ.
 • Нэг цэгээс бүх хэрэглэгчдэд болон тусгайлсан төхөөрмжийг  Encrypt хийнэ.
 • Microsoft Bitlocker болон Apple FileVault диск Encrypt  хийх системүүдийг удирдан ажиллана.

 

Vulnerability Protection

 • Virtual Patching хийж хэрэглэгчийн системийн эмзэг байдлыг хамгаална.
 • ZeroDay халдлагаас болон түгээмэл хэрэглэгддэг хөгжүүлэлт  зогссон  хуучин системүүдийн цоорхойг хамгаална.

Endpoint Application Control

 • Хэрэглэгчийн төхөөрөмж  дээр   ажиллаж буй программ хангамжуудыг хянана.
 • Системд хортой код агуулсан программууд суухаас сэргийлнэ.
 • Программуудыг төрөл зүйл болон эрсдлийн үнэлгээг  тогтоож бодлого хэрэгжүүлэх боломжтой.
 • Программуудын шинэчлэлтийг хянах, цаг алдалгүй үр дүнэтйгээр шинэчлэлт хийлгэдэг.

 

Deep Discovery Endpoint Sensor

 • Халдлагыг илрүүлж анализ хийнэ.
 • Мэдээлэл алдагдхаас урьдчилж хэрэглэгчид мэдээллэнэ.

 

Trend Micro Control Manager™

Trend Micro-ын бүтээгдхүүнүүдийг нэг цэгээс хянах, тохиргоо хийх, нэгдмэл байдлаар ажиллуулах боломжтой удирдлагын систем юм. Энэхүү систем нь on-premises, cloud, болон   hybrid байдлаар ашиглагдах боломжтой.

 

ХОЛБОО БАРИХ:
Утас: (976) 7575-0700, (976)7000-0701
И-мэйл: contact@vertexmon.com, sales@ict-mall.mn
Хаяг: Тайм Скүэр хотхон, 511-р байр


Project Details
Өмнөх
Дараах