Project Description

НИЙТ МЭДЭЭЛЭЛД ХЭР ИХ ЧУХАЛ АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ БАЙГАА ВЭ?

Бидэнд өдөр бүр доорх асуудлууд тулгарч байдаг

 • Ажилтны эсвэл дарга менежерийн компьютер эвдрэхэд түүнтэй хамт компанийн чухал мэдээллүүд устдаг
 • Компанийн дата мэдээллээ хэрхэн хадгалах нөөцлөхөө мэдэхгүй
 • Компанийн хэмжээнд нийт хэдий хэмжээний дата мэдээлэл байгааг хэмжиж чадахгүй
 • Нийт дата мэдээллийн аль нь хэр зэрэг чухал эсвэл чухал бишийг ангилж ялгаж чадахгүй
 • Өдөр сар, цаг минутаар нь хэрэгтэй мэдээллээ нөөцөлж хадгалж чадахгүй
 • Сервер програм хангамжуудаа нөөцөлж эсвэл хэрэгтэй үед нь нөөцнөөс сэргээж чадахгүй

ШИЙДЛИЙН ТӨРЛҮҮД:

 • Их хэмжээний дата мэдээллиийг нөөцлөх сэргээх хадгалах
 • Их хэмжээний дата мэдээллийг нэгдсэн удирдлага дор ангилах ялгах менежмент хийх
 • Их хэмжээний дата мэдээллийг хамгаалах
 • Их хэмжээний дата мэдээллийн хандалт хяналтыг зохион байгуулах
 • Өгөгдөл хадгалах системийн найдвартай ажиллагааг зохион байгуулах
 • Өгөгдөл хадгалах системийг виртуалчлах клоуд технологи руу нэгтгэх

ТАНД ДАРААХ ДАВУУ ТАЛУУДЫГ ОЛГОНО:

 • Өөрийн байгууллагын мэдээллийг бүрэн хянах боломжийг бүрдүүлнэ.
 • Ажилтнуудынхаа юуг хэрхэн ашиглаж байгаа ажлын цагийн үр бүтээмжийг тайлан хэлбэрээр харах боломж
 • Мэдээлэл гадагш алдагдахаас сэргийлэх, аюулыг урьдчилан мэдэж таслан зогсоох
 • Дотоод мэдээлэлд хандах ялгаатай түвшний эрхүүдийг ажилтан бүрд олгох

 

ХОЛБОО БАРИХ:
Утас: (976) 7575-0700, (976)7000-0701
И-мэйл: contact@vertexmon.com, sales@ict-mall.mn
Хаяг: Тайм Скүэр хотхон, 511-р байр


Project Details
Өмнөх
Дараах