Project Description

Та болон танай байгууллагад доорх асуудлууд өдөр бүр тулгарч байна уу?

 • Интернетийн урсгалаа хэмнэх, хурдаа нэмэгдүүлэх
 • Ажилчдын интернет facebook youtube ажлын цагаар хаах нээх
 • Гадны халдлага дайралтад өртөж байгаа эсэхээ мэдэх, хэрхэн хамгаалах
 • Интернетийн хэрэглээг ажилтан алба хэлтэс тус бүрээр нь дэлгэрэнгүй тайлан гаргах
 • Ажилтан ажлаас гарахдаа ажлын байртай холбоотой бүх файл мэдээллээ аваад явах, гадагшаа задруулах асуудлууд тулгарч байна уу?

 

 

ШИЙДЛИЙН ТӨРЛҮҮД:

 • Device Control – USB Flash, HDD CD/DVD хаах нээх
 • File Tracing/Shadowing – Дотоод сүлжээгээр файл хэн хаашаа хуулж зөөж байгааг хянах
 • Log Management – Сүлжээ, серверийн бүх төрлийн мэдээллийг цуглуулах хянах нэгтгэх
 • Application Security – Бүх төрлийн аюулгүй байдлыг хангах
 • Network Security – Сүлжээний аюулгүй байдлын хамгаалалт
 • Data Security and Protection – Мэдээлэл гадагш дотогш алдагдах бүх төрлийн хамгаалалт
 • Threat prevention – Гадны халдлага дайралтаас хамгаалах
 • Security Services – Аюулгүй байдлын мэргэжлийн инженерүүдиийн үйлчилгээ

 

 

 

ТАНД ДАРААХ ДАВУУ ТАЛУУДЫГ ОЛГОНО:

 • Өөрийн байгууллагын мэдээллийг бүрэн хянах боломжийг бүрдүүлнэ.
 • Ажилчдын юуг хэрхэн ашиглаж байгаа ажлын цагийн үр бүтээмжийг тайлан хэлбэрээр харах боломж
 • Мэдээлэл гадагш алдагдахаас сэргийлэх, аюулыг урьдчилан мэдэж таслан зогсоох
 • Дотоод мэдээлэлд хандах ялгаатай түвшний эрхүүдийг ажилтан бүрт олгох

ХОЛБОО БАРИХ:
Утас: (976) 7575-0700, (976)7000-0701
И-мэйл: contact@vertexmon.com, sales@ict-mall.mn
Хаяг: Тайм Скүэр хотхон, 511-р байр

 


Project Details
Өмнөх
Дараах