Зөөврийн төхөөрөмжүүдийн өргөтгөсөн хэрэглээ нь зөвхөн өдөр тутмын ажлын үр ашгийг дээшлүүлэхээс гадна компаний мэдээллийн аюулгүй байдалд ноцтой аюул занал учруулж байна. USB төхөөрөмжүүд болон бусад зөөврийн төхөөрөмжүүд жижигхэн боловч бизнесийн хувьд сая сая долларын алдагдал бүхий аюулгүйтай байдлын гол шалтгаануудын нэг юм. Байгууллагын орчинд төхөөрөмжүүдийн ашиглалтыг хянах хэрэгцээ, сүүлийн үеийн аюулгүй байдлын сорилтуудыг даван туулах шаардлагатай болсон.

Төхөөрөмжийн хяналтын модуль нь USB хадгалалтын төхөөрөмжүүд болон портуудыг хянах боломжийг олгодог. Энэ нь өгөгдлийн алдагдлаас сэргийлж, эрсдэлгүй байдлыг хангаж вирусийн тархалтаас сэргийлдэг. Windows, Mac, Линукс гэх мэт бүх төрлийн платформ дэмждэг тул виртуал болон клоуд орчны төгсгөлийн цэгүүдийг бүрэн хамгаална.

 

ДАВУУ ТАЛ

Protect the entire network

USB болон захын портыг хянах, Windows, Mac, болон Линуксыг энгийн вэб-д суурилсан интерфэйсээр хянах боломжтой.

 

Precise and extremely granular control

Төхөөрөмж тус бүрийн ашиглах, хандах жагсаалт үүсгэн эрх тус бүрийг тодорхойлох.

 

Hassle-free

Тохиргоо болон бусад шийдэлд зарцуулах хугацаа бага тул цаг хугацаанд маш хэмнэлттэй.

 

Protection outside the corporate network

Хэдийгээр компьютер сүлжээнд холбогдоогүй байсан ч лог тайлангийн бүрэн жагсаалттай үед USB хандалтыг алсаас удирдах боломжтой.

 

On-Premise Data Loss Prevention available as Hardware or Virtual Appliance

  • Device Control (for Windows, Mac, and Linux)
  • Content Aware Protection (for Windows, Mac, and Linux)
  • eDiscovery (for Windows, Mac, and Linux)
  • Mobile Device Management (for Android and iOS)

 

Cloud-based Data Loss Prevention available anywhere, anytime

  • Device Control (for Windows and Mac)
  • Content Aware Protection (for Windows and Mac)
  • Mobile Device Management (for Android and iOS)

 

Stand-alone application providing data protection for Small Offices or Home Use

  • No internet or network connection required
  • Device Control (for Windows and Mac)

 

 

Сэтгэгдэл алга

Сэтгэгдэл үлдээх

Таны мэйл хаяг бусдад харагдахгүй болно