vpn router Tag

0

GWN7000 рөүтэрийн тусламжтай VPN үүсгэх

  Ихэнх бизнесүүд сүлжээгээ хамгаалахын тулд нэмэлт хамгаалалтаа интернетээр хангадаг. Тийм учраас VPN гарч ирсэн, энэ нь хувийн сүлжээг үүсгэн хоорондын хуваалцаж буй өгөгдлийг шифрлэдэг ба холбоотой бүх өгөгдөл мэдээллийг хамгаалдаг.   Grandstream нь GWN7000 рөүтерийн тусламжтайгаар VPN туннелийн сонголтуудыг санал болгодог. VPN үүсгэхийн давуу талуудыг дурдах нь зүй ёсны хэрэг...

0

GWN7000 рөүтэр

GWN7000 загварын гигабит рөүтэр нь жижиг дунд хэмжээний бизнес эрхлэгч, сургууль эмнэлэг, худалдааны төв зэрэг газруудад хэрэглэхэд нэн тохиромжтой. Мөн өөр өөр байршилд WiFi болон VPN шийдэл дэмжинэ. GWN7000 нь аж ахуй нэгжид зэрэг олон хүчирхэг гигабит WAN болон VPN үүсгэгч юм. Сүлжээний найдвартай ажиллагааг сайжруулахын тулд GWN7000 нь сүлжээний ачааллыг тэнцвэржүүлж уналтаас хамгаалдаг. Салбар...