NAS Tag

0

Сүлжээний хадгалах төхөөрөмж – DS216j

  Dual-core CPU таны хувийн клоуд орчныг илүү хурдан болгоно DS216j NAS сервер нь Dual-core CPU-тэй ба 107.43 MB/сек хурдтай унших, 112.5 MB/сек хурдтай бичих, клоуд орчинд бүх мэдээллийн синк хийх, шифрлэх, өгөгдлийн хурдан дамжуулах зэрэг маш олон давуу талтай.   Өргөтгөсөн мультимедиа боловсруулах...

0

Synology Flashstation FS3017 Computex 2016-н “Шилдэг сонголт”-р  шалгарав

  Synology нь 2016 онд Тайвань улсын Тайпу хотод болсон Copmutex 2016 –н “ӨГӨГДӨЛ ХАДГАЛАЛТ” төрөлд Flashstation FS3017 –г танилцуулснаар Шилдэг сонголт шагналын эзэн болсон. Энэ нь засгийн газар, медиа группууд, технологийн үйлдвэрлэл, академик нийгэмлэгийн мэргэжлийн комиссоор сонгогдон Шилдэг сонголт шагналын онцгой бүтээгдэхүүн болж технологи үйлдвэрлэлийн ирээдүйн стандарт болсон. Ийнхүү Synology нь 6 жил дараалан шагнагдаж байна. FS3017 нь өгөгдөл дамжуулах...