IP PBX suuriluulalt Tag

0

IP PBX суурилуулалт тохиргооны үнийн тариф

  Тохиргоо суурилуулалтанд хийгдэх үйлчилгээ: IP PBX суурилуулах  (Rack-нд суурилуулах, байгууллагийн дотоод сүлжээнд холбох мөн цахилгаан үүсгүүрт холбож асаах) Analog Trunks LINE буюу Цахилгаан холбоо болон Төмөр замын шугамуудыг холбон шинээр Analog Trunk тохируулах VoIP Trunks /Peer SIP trunk, Register SIP trunk  VoIP дугаар...