headset Tag

0

Дуудлагын төвийн / Call Center/ мэргэжлийн чихэвч

Дуудлагын төвийн амжилтын үндэс бол дуудлага хүлээн авагч харилцагчийн дуу хоолойг цэвэр, сайн сонсоход оршино. Үүний тулд танд хэдэн мянган дуудлага, хязгааргүй хугацаагаар ярихад асуудал үүсгэхгүй байх маш сайн чихэвч хэрэгтэй. Дуу чимээ намсгагч Дуудлагын төвт гардаг хамгийн том асуудал бол арын дуу...