дотуур холбоо Tag

0

Дотуур холбооны түрээсийн үйлчилгээ

АЛБАН БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТУУР ХОЛБОО, ХУРЛЫН ӨРӨӨНИЙ ЦОГЦ ШИЙДЭЛ   ICT MALL худалдааны төв нь мэдээллийн технологийн бараа бүтээгдэхүүний төрөлжсөн худалдаа явуулдаг. Эрхэм хэрэглэгчиддээ албан байгууллагын дотуур холбоо, видео хурлын төхөөрөмжийн түрээсийн үйлчилгээг төлбөрийн таатай нөхцөлтэйгөөр хүргэж байна. Дотуур холбооны үйлчилгээний давуу тал нь албан байгууллагын дотуур холбоог олон улсын стандартын...

0

“Дотуур Холбоо” түрээсийн үйлчилгээ

ICT MALL худалдааны төв нь мэдээллийн технологийн бараа бүтээгдэхүүний төрөлжсөн худалдаа явуулдаг ба энэ удаа эрхэм хэрэглэгчиддээ албан байгууллагын дотуур холбооны цогц шийдлийг төлбөрийн таатай нөхцөлтэйгөөр хүргэж байна. Энэхүү үйлчилгээний давуу тал нь албан байгууллагын дотуур холбоог олон улсын стандартын...