Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар – Дотуур холбооны төсөл

Project Description

Дотуур холбооны шийдэлшүүх

  • Төв оффисын ажилчид, салбар нэгжүүдийг холбосон дотуур холбооны цогц шийдэл
  • Дотуур холбооны үр ашигтай, нэмэлт лицензийн зардалгүй удирдлагын систем
  • Аюулгүй байдал, хяналт хамгаалалтын багт иж бүрэн сургалт явуулах, ажлын гэрээний дагуу иж бүрэн заавар зөвлөмжүүдтэйгээр хүлээлгэн өглөө

 

 

 

 

Төсөлд хэрэглэсэн брэнд тоног төхөөрөмж

  • Grandstream UCM6102 IP PBX
  • Grandstream GXW 4108 Gateways

Grandstream-GXW410x

11

 

Project Details
Өмнөх
Дараах