МУБИС – Дотуур холбооны төсөл

Project Description

Дотуур холбооны шийдэл

  • Төв оффисын ажилчид, салбар нэгжүүдийг холбосон дотуур холбооны цогц шийдэл
  • Дотуур холбооны үр ашигтай, нэмэлт лицензийн зардалгүй удирдлагын систем
  • Аюулгүй байдал, хяналт хамгаалалтын багт иж бүрэн сургалт явуулах, ажлын гэрээний дагуу иж бүрэн заавар зөвлөмжүүдтэйгээр хүлээлгэн өглөө

МУБИС

Төсөлд хэрэглэсэн брэнд тоног төхөөрөмж

  • Grandstream UCM6116 IP PBX
  • Grandstream GXP 2160 IP Phone
  • Grandstream GXP 1405 IP Phone
  • Grandstream GXP 3175 IP Phone
  • Grandstream GXP 3140 IP Phone
Project Details
Өмнөх
Дараах