Project Description

 

Тохиргоо суурилуулалтанд хийгдэх үйлчилгээ:

 • IP PBX суурилуулах 

(Rack-нд суурилуулах, байгууллагийн дотоод сүлжээнд холбох мөн цахилгаан үүсгүүрт холбож асаах)

 • Analog Trunks

LINE буюу Цахилгаан холбоо болон Төмөр замын шугамуудыг холбон шинээр Analog Trunk тохируулах

 • VoIP Trunks /Peer SIP trunk, Register SIP trunk 

VoIP дугаар тохируулах болон 2 IP PBX SIP trunk-аар холбох тохиргоо хийх

 • Inbound Routes

Гаднаас дуудлага хүлээн авах торхигоо хийх

 • Outbound Routes

Гадагшаа дуудлаг хийх тохиргоо

 • Extensions

Дотуур дуугаар үүсгэх (хэдэн оронтой дугаар үүсгэх мөн хичнээн хэрэглэгч үүсгэх г.м)

 • IVR/Автомат хариулагч тохируулах

Гаднаас дуудлаг хийхэд автомат хариулагч тоглуулах

 • Conference

Адио хуурал хийх

 • Voicemail 

Voicemail тохируулах

 • Fax/T.38

Факс тохруулах

 • LDAP Server

LDAP сервер тохируулах

 • Upgrade and Provisioning

Төхөөрөмж дээр шинэ хувилбарын программ суулгах

 • Paging/Intercom Groups
Зарлах мэдээлэл хийх /хэсэгчилж болон бүх хэрэглэгчдэд мэдээлэл хүргэх/
 • Call Forward No Answer

Орж ирсэн дуудлаганд хариулаагүй үед өөр хэрэглэгчрүү  автоматаар шилжүүлэх / Дотуур дугаар/

 • Call Forward Busy

Дуудлага ирэхэд тухайн хэрэглэгч завгүй үед өөр хэрэглэгчрүү автоматаар шилжүүлэх / Дотуур дугаар/

 • Call Forward Unconditional

Гаднаас ирсэн дуудлагыг өөр дугаарлуу дамжуулах /Гар утас болон дотуур дугаар/

 • Recording and CDR Data backup

Харилцагч болон ажилтнуудын яриаг өөр сервер төхөөрөмжрүү хадгалах

 • One-Key Dial

Нэмэлт товч дарж дотуур дугаар луу шууд залгах

ucm61xx_presentation-page-005

 

 

tarif

ucm61xx_presentation-page-028

Дотуур холбооны станц IP PBX шийдэл

 

ХОЛБОО БАРИХ:
Утас: (976) 7575-0700, (976)7000-0701
И-мэйл: contact@vertexmon.com, sales@ict-mall.mn
Хаяг: Тайм Скүэр хотхон, 511-р байр

Project Details
Previous
Next