Вертексмон ХХК нь харилцагчдаа дэмжих ээлжит сургалтаа амжилттай зохион байгууллаа. Байгууллагын аюулгүй байдал хамгаалалт, сүлжээний эрсдэл, гадны халдлагаас урьдчилан сэргийлэх талаар ахисан төвшинд сургалт амжилттай болж өндөрлөлөө.

Тус сургалтын үеэр
– Threat Extraction
– Threat Emulation
– Application control
– URL filtering гэх мэт маш өргөн цар хүрээг хамарч, гарцын галт ханан дээр хэрхэн дүрэм бичих давуу талуудтай дэлгэрэнгүй танилцаж, демо туршилт хийлээ.

 

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.