Check Point нь NSS Labs Breach Prevention System (BPS) тестийн тэргүүлэх байранд орлоо

Check Point нь NSS Labs Prevention System (BPS) тестийн сүүлийн үеийн NSS зөвлөмжийг гаргасан талаар зарлахад таатай байна.

Нэгтгэсэн 15600 гарцыг ашиглан Check Point нь хамгийн өндөр аюулгүй байдлын үр ашгийн оноо болон өмчлөлийн хамгийн бага нийт өртөг (TCO) -ийг хангасан. Энэ нь NSS Labs-ийн хамгийн сүүлийн үеийн аюулгүй байдал хамгаалалтын урьдчилан сэргийлэх бүтээгдэхүүнүүдийн эхний сорилт байсан бөгөөд халдлагыг илрүүлэхээс илүүтэйгээр урьдчилан сэргийлэх чадвар нь илүү гэж батлагдсан. 2010 оноос хойших 17 дахь үнэлгээнд ийнхүү 4 дахь жилдээ NSS-ийн санал болгож буй үнэлгээг авч байна.

 

Хэдийгээр илрүүлэлтээс урьдчилан сэргийлэх тодорхой ашиг тусыг үл харгалзан, хэрэгжүүлсний үр дүнд хуурамч эерэг болон үйл ажиллагааны хоцрогдол гэсэн хоёр үндсэн асуудал гарсан.

 

Мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлын шинэ эрин үе эхэлж байна. NSS BPS-ийн үр дүнгээс харахад Check Point нь аюулгүй байдал хамгаалалтаас урьдчилан сэргийлэх боломжтойг харуулж байна. МАБ-ын дэвшилтэт нэгдсэн шийдлүүдэд халдлагаас урьдчилан сэргийлж, найдвартай аюулгүй байдлын шийдэлд хүрэх нь Check Point –ын гол зорилго юм.

 

Check Point аюулгүй байдал хамгаалалтын шийдэл нь хэрхэн NSS Lab – ын тэргүүн байран  байдлын үр ашгийн оноо болон өмчлөлийн хамгийн бага нийт өртөг (TCO) –ийг ханган багтжээ:

 • 100% Breach Block rate:
 • 100% Breach Prevention System Block Rate
 • 100% protection against Drive-By exploits.
 • 100% protection against Social Exploits.
 • 100% protection against HTTP Malware
 • 100% protection against Email malware.
 • 100% protection against Off-Line Infections.
 • 0% False Positives
 • 2% Evasions
 • Lowest TCO per protected Mbps
 • Throughput Rating of 9,268 Mbps (3x better than our real world production rating)

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.