Blockchain технологи

Blockchain технологи нь кибер аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой ихэнх асуудалд хамгийн ихээр эрсдэл үүсгэх болно. Жишээ нь, кредит картын нууц үг хулгайлагдах эрсдэлээс хамааралтай хэрэглээ эрс багасаж байна. Хүмүүс төлбөрийн уламжлалт системийг дэмждэггүй байж магадгүй юм, яагаад гэвэл тэд Blockchain технологийг ашиглаж янз бүрийн мөнгөн тэмдэгтийг блок хийж байна.

 

Хакеруудын халдлага

Хакерууд дэвшилтэт кодыг бичих чадвар нь кибер ертөнцөд гол аюул занал учруулж байна. Иймэрхүү хөдөлгөөнтэй тэмцэхэд ихэвчлэн алхам алхаар ажиллах хэрэгтэй байдаг ч ихэнхдээ цаг хугацааны хувьд идэвхтэй биш байдаг. Хакерууд харанхуй вэбсайтын сул талуудыг ашиглахыг зорьдог. Эдгээр хүмүүс мэдээллийн технологийн салбарт сөрөг нөлөөлөл өндөр бөгөөд тэдний хөдөлгөөнтэй үргэлж тэмцэх шаардлагатай.

 

Алдаа гаргасан үед хамгаалах нь илүү хэцүү

Кибер гэмт хэрэг маш хурдацтай хөгжиж байна. Энэ нь систем, сүлжээгээ халдлагаас хамгаалахад илүү хүндрэлтэй болж байна. Тэд хууль бус үйл ажиллагаагаа шударга явуулахыг зорьж байна. Жишээлбэл, интернетэд халдварын тархалтыг баталгаажуулах шинэлэг системийг баталсан. Хохирогчдыг халдлагад өртөхөд нь хөнгөлөлт үзүүлэх замаар санал болгосон байдаг.

 

Кибер эрсдэлийн даатгалын дэвшилтэт өсөлт

2019 онд даатгалын салбар кибер ертөнцөд учирч байсан хохирлуудыг хамрах тавцан дээр ажиллах болно. Корпорацийн кибер хэрэгцээг хангахуйц бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхээр төлөвлөж байна. Эдгээр нь эрсдэлд ороогүй, ялангуяа эрсдэлээс хамгаалахад чиглэгддэг. 2019 онд кибер даатгал нь кибер ертөнцийг зовоож буй асуудлуудыг шийдэх нь илүү хүчээ авах төлөвтэй байна.

 

 

 

 

Кибер аюулгүй байдал хамгаалалтын хуулиудыг хэрэгжүүлэх

Хэдийгээр кибер ертөнцийг удирддаг хууль тогтоомж, дүрэм журам байдаг боловч 2019 онд сул тогтоосноор илүү хатуу хуулиудыг чангатгах хандлагатай байна. Дэлхий даяар засгийн газрууд хакеруудын үйл ажиллагааг шалгахад чиглэсэн хуулийг хэрэгжүүлж байна. Иймэрхүү хүмүүс өөрсдийнхөө ашиглаж болох системийн цоорхойг илрүүлэхийн тулд байнга судалгаа хийж байгаа тул энэ нь зайлшгүй шаардлагатай болсон.

 

 

Хакеруудыг мөшгөх боломж

Кибер гэмт хэрэгтнүүд кибер гэмт хэрэг үйлдсэний дараа мөрдөхөд хэцүү болгодог. Жишээ нь, хэдэн жилийн өмнө хакерууд VPN-ыг засгийн газрын мөрдлөгт орохгүйн тулд ашигладаг ашигладаг байсан. VPN нь мөшгөх боломжийг хязгаарладаг гэсэн хэдий ч, хакерууд илүү ухаалаг, дэвшилтэт шийдэл ашигласаар байна.

Сэтгэгдэл алга

Сэтгэгдэл үлдээх

Таны мэйл хаяг бусдад харагдахгүй болно