Ангилалгүй

0

Мобайл халдлага бүх бизнесийн салбарт

Check Point -ийн судлаачдын дүгнэлтээр албан байгууллага хамгийн багадаа жилд нэг удаа заавал мобайл кибер халдлагад өртдөг байна. Дараах тайлан судалгаа нь бүх төрлийн бизнесийн салбарыг хамруулсан байна. Эхний ээлжид салбар нэгж олонтой групп, холдинг болон аж ахуй нэгжийн халдлагын дундаж гаргажээ.   Дараах судалгаагаар хувийн болон албаны өгөгдөл, төхөөрөмжид халдлагын нэвтрэлт, үр...