Аюулгүй байдал хамгаалалт

0

RSA – IT & Security Risk Management

Дэвшилтэт технологи ба мэдээ мэдээллийн аюулгүй байдал хамгаалалтын удирдлага Аюулгүй байдал хамгаалалтын аюул эрсдэлийг бууруулах, дутуу тодорхойлогдсон эрсдэл, аюулгүй байдал хамгаалалтыг илүү бат бөх болгох. Энэхүү IT & Security Risk Management мэдээллийн аюулгүй байдал хамгаалалтын програм нь: -       Gartner 2016 сүлжээний аюулгүй байдал хамгаалалтын шилдэг шагнал хүртсэн. -       МТ-ийн...